Tehetségről

Mit jelent: "tehetség"?

Dr. Czeizel Endre genetikus professzor javaslata:

Tehetség: potenciált, ígéretet, lehetőséget hordozó

Talentum: beváltott ígéret, tehetséget a társadalom számára hasznos alkotásban megvalósító egyén.

Tehetség megvalósulásában szerepet játszanak: 50 %-ban a genetikai lehetőség: adottság. Másik 50% a nevelési-oktatási környezet, kortársak, társadalom, ami a tehetséget körülveszi. Átlagon felüli képességek, átlagon felüli teljesítmény. A kibontakozás szempontjából jelentős befolyással bír a "sors faktor": korai halál, betegségek, tehetségvesztés (kedvezőtlen, rossz körülmények, megfelelő nevelés- képzés hiánya vagy káros hatásai).

Tehetség és a képességek

Képesség: fizikai és szellemi teljesítményre való alkalmasság, élettani és pszichikai feltételek, adottságok és szerzett készségek együttese (Pszichológia Értelmező szótár- BMF-BGK). Előreszaladt fejlődés még nem tehetség, de lehet egy jele. A tehetség nem egyenlő a jó képességekkel. A tehetség ennél sokkal több: átlagon felüli általános és speciális intelligencia, kreativitás, motiváció, valamint speciális személyiségjegyek interakciója, együttes hatása. Sajátos látásmód és élményvilág.

Milyen egy tehetség? 

A tehetség alapvetően személyiségjegy, például: nagyfokú képzelőerő és kíváncsiság, akarat, perfekcionizmus (csak a tökéletes a megfelelő), nonkonformitás (szabályok figyelmen kívül hagyása). Divergens gondolkodás (többféle lehetőség keresése; új megközelítési mód), a számára tekintélyből megfogalmazott elvárások elutasítása, feszült helyzetek tűrése, kockázatvállalás, önfegyelem, szokatlan kérdések és következtetések, sok energia, fáradhatatlanság ... Jellemző rá, hogy korai fejlődési előnyökkel rendelkezik, azaz mindent sokkal korábban csinál, mint a kortársai. 

A fejlődésében tetten érhető, hogy az értelmi, nyelvi, szociális területek nem egyformán fejlődnek.  

Gefferth Éva- Herskovits Mária /Csak keresni kell ...

Őket érdeklő kérdésekkel elmélyülten foglalkoznak, igyekeznek feladataikat befejezni, zavarja őket, ha félbe kell szakítani; a mechanikusan ismétlődő feladatokat unják, ha a feladat érdekli őket, alig igényelnek külső biztatást, tökéletességre törekszenek. Önkritikusak, nem elégszenek meg egykönnyen munkájuk eredményével; szívesen dolgoznak önállóan, magas célokat tűznek ki, a felnőttek segítségét csak feltétlen szükséges esetben veszik igénybe. Sok "felnőtt" probléma érdekli őket már kisiskolás korukban is ...

Példa tehetség- típusokra, Ogilvie felosztása alapján:

1. szabályos zseni: Magas tanulmányi szint. Siker: könnyed és gyors tanulás.
2. takart: Jó teljesítés (mindent megért), visszahúzódó. Képességei töredékét használja= alulteljesítő.
3. problémás: Viselkedési problémák. Agresszivitás,Iskolaellenesség. Álmodozás. Következtetései árulkodnak tehetségéről. Előfordulhat tanulási zavar is.
4. kreatív: Gyenge teszteredmények, Szokatlan kérdésfelvetések, Nonkonformizmus, 

Miért fontos a korai tehetséggondozás?

A tehetséges gyermek nagyon érzékeny, jellemzően az érzelmi- szociális területen rendelkezik hátrányokkal. Értő figyelem, számára megfelelő gondoskodás, szeretet, elfogadás a korai években szinte pótolhatatlan. A meg nem értés, a megfelelő segítségnyújtás elmaradásának komoly következményei lehetnek. Mivel a személyisége is "másképp" van összerakva, mások a szükségletei, ezért a fejlesztését célszerű összetettebb módon és magasabb szinten, hozzáértéssel megtervezni.

Mire van szüksége a tehetségnek? 

Erős képességek gondozására (ami érdekli, amiben kiemelkedő) a gyenge képességek fejlesztésére, az egyenlőtlen és a számára sokszor komoly nehézségeket jelentő személyiségfejlődés kompenzálására, fejlesztésére gazdag- és változatos élmény- és tevékenység kínálattal, speciális módszerekkel. Továbbá, például: optimális terhelés kialakítása, erőfeszítésekre ösztönzés, lehetőség a tévedésre, 

Reális önismeret kialakítása, hasonló képességű társakkal való együttlét. Sokféle területen kipróbálhassa magát. Megfelelő kihívások, mentor biztosítása. 

Hova fordulhatok tanácsért?

Szolnok Városi Óvodák "Gyermekvilág" Tehetségpont. Tehetségfejlesztő programjainkkal, jól képzett szakembereinkkel készséggel állunk Ön és gyermeke rendelkezésére.

Levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: +3620-277-99-90 (titkárság)