Zengő Tagintézmény

Műhely neve: "PALETTA" ( „Dúdolka” zeneműhely)

Műhelyvezető: Kispálné Vattai Anikó óvodapedagógus - Móráné Seres Katalin hangszer tanár, zenepedagógus

Műhelynapok  időpontja: heti  1 óra, minden csütörtök  13.00-14.00-ig
Műhelytagok száma:  6-11 fő nagycsoportos gyermek

"Minden embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek."
(Babits Mihály)

 

A program célja a zenei képesség sokoldalú fejlesztése (kiemelten a népzene, a szimfonikus zene által,) a zene szeretetére nevelés értékközvetítéssel, harmonikus személyiségfejlesztés  a zene kifejező eszköze által.

A műhely bemutatása:
A  zeneműhely célja olyan gazdag  ,élménydús  zenei tevékenységtartalmak  biztosítása, melyek hozzájárulnak a gyermekek harmónikus személyiségfejlődéséhez, segítik a zenei képességek sokoldalú fejlesztését, magasabb szintre emelését. A gazdagon felszerelt műhely inspirálja a gyermekeket a zenei önkifejezésre, közös zenélésre, új lehetőségek kipróbálására . A  műhelyben megtalálható a furulya, cimbalom, citera, xilofon, metalofon, hangolt csengők, cserépdob, esőbot, köcsögduda és még sok-sok hangkeltő és ritmusjátszó eszköz, melyeket a gyermekek szívesen használnak. Változatos módszerekkel, differenciált feladatadással segítjük az egyéni képességek kibontakozását valamint az egyéni ütemben való haladás lehetőségét.

A Zeneműhelyben metalofon ütőshangszeren tanulhatnak a gyerekek. Megalakítottuk a Zengő Bongó kisegyüttest. A zenekari kis „zenészekkel” műsor blokkokat tanulunk karácsonyra és egy tematikus témára.

A műhelyfoglalkozásokon érdekes néphagyományokhoz kapcsolódó projekt témákat dolgozunk fel, melynek élményét az óvodai helyi program biztosítja és más közös élményeket is biztosítunk a gyerekek számára a projektfeldolgozáshoz.

Játékosan ismerkedünk a zenei hangokkal, ritmusokkal, elsajátítjuk a zenei írás-olvasás alapjait, saját ritmuskottákat készítünk. Szívesen szerepelünk nyilvános felkéréseken, gála műsorokon, évzáró műsorral lepjük meg a szülőket, mellyel  erősítjük a gyermekek  önbizalmát . A  feltöltődés  is fontos szerepet kap a műhely életében, koncertekre, hangversenyre járunk, kirándulunk, könyvtárba látogatunk…..és még sok-sok színes programot szervezünk, melybe a szülőket is bevonjuk.

"Lehet élni zene nélkül. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyerek kezébe kapja a jó zene kulcsát s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken." (Kodály Zoltán)