Tündérkert Művészeti Tagintézmény

Műhely neve: „HANG-SZÍN-JÁTÉK" Tehetséggondozó Alprogram „ZENEVELDE" Tehetség műhely

Műhelyvezető neve: Sas Tiborné, Vitéz Réka

Műhely foglalkozások időpontja: szerdánként 13-14 óráig

Tehetségműhely foglalkozásokba bevont gyermekek száma: 5-6 gyermek

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. (Kodály Zoltán)

A műhely leírása röviden:
A 2008/09-es nevelési évben megkezdtük a tehetséggondozás alapjainak lerakását óvodánkban.
Kiindulási alapul szolgált helyi nevelési programunk, Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel címmel, amely program hármas művészeti pillérre alapozva a mesén, és vizuális tevékenységen túl, kiemelt szerepet szánt a zenei nevelésnek is már óvodás korban.
Beválogatjuk mind azokat a gyerekeket, akik e három terület valamelyikén az átlagostól magasan eltérnek, vagy valamely területen kimagasló érdeklődést mutatnak, és készségeik, képességeik, adottságaik képessé teszik őket egyéni improvizálásokra, kreatív, önmegvalósító tevékenységekre. A „ZENEVELDE” fantázia nevet a folyamatos, nagy létszámú zenei érdeklődéskörű gyermekek hívták életre, ami a „Hang-Szín-Játék” alprogramban kamatoztatható a legsikeresebben, de a zenei készségeken túl más területeken is támogatjuk kreativitásukat. (drámajátékok, vizuális tevékenység, kognitív képességek)

Gazdagító tevékenységünk tartalmi elemei:

  • Éneklési készségfejlesztése énekes köszönéssel, énekes megszólítással, beszélgetéssel, önálló énekléssel
  • Ritmusérzék fejlesztése ritmuskártyákkal, írott jelekkel, saját készítésű hangszerekkel, képi rögzített kottákkal síkban-, térben, tempóváltások improvizálásával
  • Hallásfejlesztés kromatikus kezdőhangváltásokkal, dallam improvizációval, visszhangjátékokkal, zenei ellentétpárok alkalmazásával, szokatlan hangszínek felismerésével
  • Mozgás improvizáció változatos stílusú zenei felvételekre szabadon, egyéni fantázia szerint
  • Hangszeres játék ismert és kitalált dallamokkal metallofonon, xilofonon, behangolt- csengőkön, -vízzel telt poharakon

Sikeres partneri kapcsolatot hoztunk létre a Zeneiskolával, és több művészeti általános- és középiskolával is, és a szülőket is bevonjuk rendszeresen a projekt munkákba, az élményszerzési lehetőségekbe.
Több ismert és kevésbé ismert művésszel és művészeti csoporttal van napi kapcsolatunk, gazdagító tevékenységünk ez által válik tartalmasabbá, színesebbé.
A tehetséggondozást szakmai alázattal és elhivatottsággal végezzük napjainkban is óvodánkban. Munkánkat játékos formában tesszük gyermek közelivé, számukra izgalmassá, érdekessé.

„A tehetség univerzális adottság. De rengeteg bátorság kell ahhoz, hogy éljünk vele: merj a legjobb lenni!”(Paulo Coelho)