Százszorszép Tagintézmény

Műhely neve: „Túl az Óperencián” tehetséggondozó műhely, „Hang- szín- játék” Tehetséggondozó alprogram- Dráma, Tánc Zene

Műhelyvezető neve: Nagyné Somogyi Katalin

Műhely foglalkozások időpontja: heti 1 alkalommal
Tehetségműhely foglalkozásokba bevont gyermekek száma: 6 fő

A műhely leírása:
Műhelymunkánkban elsősorban a dráma, tánc, zene: az interperszonális és intraperszonális, zenei, testi- kinesztetikus intelligencia területén tehetség hajlam jegyeit mutató gyermekek egyéni- és társas szinten történő kibontakozását, a kreatív önkifejezés fejlődésének lehetőségét támogatjuk. A gazdagító programba bekerülhet az az 5- 6- 7 éves korú gyermek, aki kiemelkedő érdeklődést mutat a zene, dráma, tánc bármely területe iránt.

Célunk: Az egész személyiség- az értelem, az érzelem, a fizikum, a jellem, a készségek és képességek harmonikus és differenciált fejlesztése- komplex személyiségfejlesztés.

A drámajátékok egyik legfontosabb tulajdonsága a sokrétűség, variálhatóság, komplexitás, a rugalmas alkalmazhatóság. Ezek a játékok az emberépítést célozzák, feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése, szocializációs tevékenység. Minden gyermek elfogadja és vállalja önmagát, fejlődik önuralma, önfegyelme, kialakul mások megértésének, elfogadásának képessége és a toleráns magatartás.

1. Kapcsolatteremtés játékai

 • egymás megismerése, önismeret, együttműködési képesség fejlesztése
 • egymásra figyelés, érzelmi kötődések kialakítása
 • kapcsolatépítés metakommunikációval (mimika, gesztusok), verbális érintkezés

2. Az érzékszervi működés finomítása: játékok, helyzetek, szituációk teremtése. Látható, hallható, szagolható, ízlelhető, tapintható, térben és időben létező világ.

3. Készségfejlesztés

 • emlékezet
 • figyelem
 • összpontosítás
 • fantázia
 • beszédkészség fejlesztése

4. Testkultúra, mozgáskoordináció

 • zene, ritmus, nyelv
 • népi gyermekjátékok, sportjátékok
 • örömforrások, személyekhez fűződő ünnepek, a közösség saját hagyományai

A vidám, örömteli légkört megalapozó egyéni- és közös játékok, együttmozgások alkalmasak a tehetséges gyermek intenzív érzelmeinek, szorongásainak, feszültségeinek feldolgozására.