Pitypang Tagintézmény

Műhely neve: Zeneovi a Pitypang óvodában-"Paletta " Tehetséggondozó alprogram-vizuális, ének-zene, improvizatív mozgás

Műhelyvezető neve: Pályiné Lados Katalin

Műhely foglalkozások időpontja: minden héten, csütörtökön 13.30-14.30-ig
Tehetségműhely foglalkozásokba bevont gyermekek száma: 6-8 fő

Zeneovi tehetséggondozó műhely bemutatása:
Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák "gyermekvilág"tehetséggondozó alprogramjának, -amely 2010 óta akkreditált Tehetségpontként működik- egyik decentruma.
Nevelőtestületünk felismerte, hogy a társadalmi változások felgyorsulásával a régen működő megoldások már nem felelnek meg az új kihívásoknak. Ez keltette életre 2005. novemberétől kezdetben még "szárnypróbálgatásként", hogy felismerjük, azonosítsuk, érdeklődésüknek megfelelően fejlesszük a zenei tehetségígéreteket.

A műhelymunka célja:
Zenei és esztétikai élmények létrehozásával a zene-báb, zene-vizualitás és a zene-improvizatív mozgás, táncjátékok összekapcsolása, amely során harmonikusan, képességeiknek megfelelően fejlődik a gyermekek személyisége, bontakozik ki tehetségük .
A már meglévő gyakorlatokra alapozva újszerű projekteket valósítunk meg, amely során a művészeti élmények hatásaira építve teremtjük meg  a gyermekek egyéni elgondolásainak, fantáziájának, belső képének kivetítését, a gyermeki önkifejezés lehetőségét. Erős oldalukat erősítjük, a gyenge területeiket fejlesztjük, ezáltal  harmonikusan fejlődik egész személyiségük.
A Zeneovi műhelyben  természetessé válik a hangszerhasználat, teret kap a kreatív önmegvalósítás, fejlődik a gyermekek művészetekhez való viszonya, a zene "értő" befogadása.

A műhelymunka során a zenei nyelv megismerésével, változatos gyakorlásával, a zenei írás- olvasás előkészítésével támogatjuk a gyermekek differenciált, komplex személyiség fejlesztését. Feltöltődés lehetőségét óvodán kívüli programokkal biztosítjuk, amelybe a szülőket is bevonjuk. Városunk nevezetességeinek, művészeti intézményeinek megismertetésével a lokálpatriotizmus erősítésére törekszünk. A  Széchenyi Körúti  Sportiskola Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  és a Szolnok Városi Óvodák szakmai együttműködésnek  köszönhetően lehetőségünk  nyílik iskolai közegben történő gazdagító programokon való részvételre.

A gyermekek számára kihívást jelentő projektjeink:

  • Varázslat
  • Szinkronizálás

A gyermekek aktív részvételére építve, a szülők bevonásával folyik a mindennapi műhelymunka. A gazdagító programból kikerülve a gyermekek érdeklődésüknek megfelelő iskolában folytatják tanulmányaikat.