Manóvár Tagintézmény

Műhely neve: Paletta – Manó műhely

Műhelyvezető neve: Somogyi Éva

Műhelyfoglalkozások időpontja: hétfő 13.30-14.30
Bevont gyermekek száma. 8 fő

A műhely leírása:
A Manó műhely a Manóvár óvodában működik a Gyermekvilág Tehetségpont egyik decentrumaként.
Speciális területe a művészeti nevelés: vizuális- ének-zene- improvizatív mozgás.
A műhelymunka a Paletta alprogram értékrendszerének, folyamatelemeinek, módszertani ajánlásainak megfelelően zajlik.

A műhelymunka célja:
A vizuális téren többletet mutató és igénylő gyermekek számára folyamatos lehetőség biztosítása képességeik kibontakoztatására a művészeti tevékenység eszközeivel.
A művészetek iránti fogékonyság és érzelmi kötődés fokozása.

A műhelymunka feladata:

  • A gyermekek megismerési-alkotási és speciális szükségletének megismerése és kielégítése
  • Az erős oldal fejlesztésével és a tehetséggel összefüggő gyenge oldal erősítésével a továbbfejlődés megsegítése
  • Érdeklődési körnek megfelelő alkotó légkör biztosítása
  • Az öndifferenciálás lehetőségével a gyermeki intellektus és kreativitás ösztönzése
  • A család megsegítése a tehetséges gyermek nevelésében a kölcsönös bizalom és együttműködés jegyében

A műhelymunka a vizuális nyelv megjelenítési módjainak megismerésével, változatos gyakorlásával, többletlehetőségek és tartalmak biztosításával támogatja a vizualitás iránt érzékeny gyermekek fejlődését.
A gazdagító tevékenységek során nagy hangsúly kerül a sokoldalú feldolgozásra, az intelligenciaterületek komplex mozgósítására, az öndifferenciálás lehetőségének biztosítására, s ezzel a teljes személyiség fejlesztésére.

Tehetségpályázat - nyitó ppt