Kacsa úti Tagintézmény

Műhely neve: "Örökmozgók"

Műhelyvezető neve: Vasas Károlyné

Műhely foglalkozások időpontja: Szerda 13.00- 15.00.-ig.
Tehetségműhely foglalkozásokba bevont gyermekek száma: 5 fő

A műhely leírása:
Mühely munkánkban elsősorban a pszichomotoros képességek : az interperszonális és intraperszonális testi kinesztétikus inteligencia területén tehetséghajlam jegyeit mutató gyerekek egyéni és társas szintek történő szintek kibontakozását, kreatív önkifejezés fejlődésének lehetőségét támogatjuk.
Számos jel utalhat arra, hogy egy óvodás gyermek a speciális képességek mellett fejlettebb kortársainál. Tehetséggel összefüggő erős képességek, sikeres tálentumokkal való találkozás együtt mozgás inspirációt jelent a tehetségeknek a korábbi fejlődésére.
Tehetséggel összefüggő gyenge képességek felzárkóztatását a csapatjátékok páros fe3ladatok segítségével, illetve egyénileg választott mozgásban látjuk, a legjobban fejleszthetőnek, a lehető legjobb kognitív funkció bekapcsolásával.

Speciális feladatunk:

  1. Kíváncsiság felkeltése, változatos sokféle lehetőségeket kínáló, egyéni sajátosságok megismerésére alapozó differenciált egységes tanulásszervezés. Különböző mozgásos és vizuális eszközök segítségével.
  2. Tanulási helyzetek megtervezése, megszervezése,  a hatékonyabb emlékezeti funkciók fejlesztése.
  3. Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése.
  4. Báb-dráma csoportjátékok segítségével a társas kommunikáció ügyesítése.
  5. Jellemzően az általuk választott öt területen szervezzük meg az élménygazdag képességeikhez igazodó tevékenységeket, mely során a gyermeknek alkalma nyílik, öndifferenciálásra, önfejlesztésre.

A választott öt terület, 1, kalandjátékok, 2, stratégiai és csoportjátékok, 3, zenés-mozgás, 4, az  öt-letes kezek 5, az értékelés játékai.